Ważne telefony

Numer alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Straż Miejska 986

Gmina Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, tel.: 22 70 17 500
Sprawy meldunkowe tel. 22 70 17 601/602/604/605/613
Wydział Gospodarki Odpadami  telefon 22 736 29 84
Pogotowie wodno-kanalizacyjne tel. 0 603 309 399 – czynny całą dobę
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno, tel./fax.: 22 750 23 20
Pogotowie energetyczne
Jeziorna, tel.: 22 340 41 00, 42 222 22 22
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Gazu w Piasecznie, ul. Stołeczna 4, 05-500 Piaseczno, tel.: 22 667 39 59
Latarnie uliczne
Konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy zajmuje się: SerwisDrogowy.pl
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Warszawska 32, 05-510 Konstancin-Jeziorna, Telefon: 22 756 48 10

Gmina Lesznowola

Urząd Gminy Lesznowola
Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, tel. 22 757 93 40
Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
05-506 Lesznowola, ul Poprzeczna 50,
tel.: 22 757 94 32, wew. 15 lub 16;
kierownik tel. 504 012 051,
brygada wodociągowa tel. 502 326 554,
brygady kanalizacyjne w godzinach 07.00-21.00 tel. – 504 012 052, 504 012 053, 501 834 797.
Zgłaszanie awarii sieci wod. i kan. nr tel. 884805802 (po godz. 21.00 oraz w niedziele i święta)
Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne 22 757 94 32, awarie 501 834 797
Konserwacja oświetlenia ulicznego – Zgłoszenia awarii oświetlenia ulicznego przyjmowane są całą dobę pod numerem telefonu: 22 201 19 01
Zgłoszenia odśnieżania i odladzania dróg gminnych w sytuacjach awaryjnych należy zgłaszać telefonicznie: w godz. pracy Urzędu Gminy pod numerami: 22 797 49 19, 22 757 93 40 do 42 wew. 207 i 145; poza godz. pracy Urzędu Gminy na tel. alarmowy Wykonawcy – 603 462 212
Pogotowie energetyczne
Jeziorna, tel.: 22 340 41 00, 42 222 22 22
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Gazu w Piasecznie,
ul. Stołeczna 4, 05-500 Piaseczno, tel.: 22 667 39 59