Oferta

Zakres naszej oferty obejmuje:
• nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości
• prowadzenie profesjonalnej dokumentacji księgowej
• przygotowanie budżetu – planu gospodarczego dla nieruchomości
• opracowanie wzorów uchwał oraz innych aktów (regulaminy, statuty) oraz ich realizacja
• okresowe sprawozdania finansowe
• minimalizacja kosztów utrzymania poprzez bieżącą i periodyczną ich analizę
• aktywne zarządzanie finansami (tj. zakładanie lokat, kont oszczędnościowych)
• obsługę prawną nieruchomości
• wielostopniowa windykacja należności
• zapewnienie stałego kontaktu z urzędami i instytucjami
• nadzór nad podwykonawcami pracującymi na terenie nieruchomości
• obsługa techniczna, stały kontakt z firmami konserwatorskimi
• odczyt z liczników w lokalach mieszkalnych
• rozliczanie mediów
• kontrola przestrzegania zarządzeń i regulaminów obowiązujących na terenie nieruchomości
• prowadzenie dokumentacji technicznej, w tym ksiązki obiektów budowlanych
• sprawozdania z realizowanych zadań
• wszystkie niezbędne okresowe przeglądy m.in. kominiarskie, gazownicze, pożarowe, elektryczne, budowlane
• w przypadku zmiany zarządcy, dopełniamy wszelkich formalności związanych tą zmianą